Strategiprocessen

Arbetet med att utveckla Sverige till en fantastiskt destination fortsätter. 2010 lanserades "Strategi för hållbar besöksnäring 2020". Visionen var att uppnå en fördubbling av besöksnäringen i Sverige på tio år, d.v.s. fram till 2020. Det var en mycket hög ambitinsnivå och vi kommer att behöva anstränga oss ytterligare för att nå nya mål.

 

Arbetet att utveckla Sverige till en fantastisk destination är en process. Det är också en process att sätta mål och skapa en vision. Därför kommer Visit the Future i projektform fram tills dess vi lanserar nästa"Nationella Strategi för Hållbar Besöksnäring" att arbeta med arbetsgrupper, think-tanks, research, benchmarks och intervjuer etc för att så långt det är möjligt fånga in så många åsikter som möjligt.

 

På denna hemsida kommer vi kontinuerligt att uppdatera och redogöra för våra mål, ambitioner och hur vårt arbete fortskrider.

Om oss

Tord Carnlöf, till vardags vd/partner på SveDest. Här som konsult med rollen som projektledare för Visit the Future.

 

Anna Hag, arbetar normalt som strateg på Visita. Har idag rollen som projektledare på Svensk Turism och fungerar som koordinator i Visit the Future.