• Tord Carnlöf

Digitalisering 2

Uppdaterat: 11 apr. 2019

Think-tank Digitalisering 2, genomförd 10 januari 2017.

Uppdaterad 10 augusti 2018.En av de påtagligaste trenderna som har större inverkan än något annat på turistnäringen är användandet av mobiltelefonen. Bilden nedan försöker illustrera hur snabbt förändringen gått i användandet av "smartphones". Även om introduktionen av smartphones startade redan 2008 så började appar att på allvar komma några år efter.

Därefter har det skett ett gigantiskt skifte i beteende hos de flesta åldersgrupper i användande av "telefonen".  Användandet av smartphones har påverkat beteendet i mer eller mindre hela världen. 
Är vi digitaldrivna ? Många menar i dag att tekniken drivs av digitaliseringen - och inte tvärtom -  vilken i sin tur skapar möjligheter att utveckla nya produkter och tjänster.

Utvecklingen av nya produkter och tjänster går väldigt fort och frågorna växer allt starkare - vad är långsiktigt hållbart? Ingen kunde väl undgå att märka Pokemon Go som erövrade världen i somras? Men som inte alls intresserar lika många idag. Eller kommer Pokemon Go tillbaka? Kanske i en annan skepnad eller i ett annat format – men digitalt!

Många undrar givetvis om digitala tjänster och produkter är hållbara? Spel och digitala upplevelser påverkar ju inte miljön i alla fall. Det är säkert sant men digitalisering, robotisering och automatisering påverkar ju samhället genom att det ersätter befintliga arbetstillfällen säger många. T.ex. öppnade under vintern 2016/17 världens första helt robotiserade barista café i San Fransisco. Samtidigt tillkommer helt nya arbeten som skapar sysselsättning. Argumentationen för fördelar respektive nackdelar kan göras i princip hur lång som helst.

Digitalisering och hållbarhet har var för sig diskuterats i spaltkilometer – men hur förhåller de sig till sig varandra och i ett sammanhang? Vid en snabb titt på ekonomi och finansiering kan man snabbt konstatera att digitaliseringen driver fram helt nya affärsmodeller och intäktsströmmar. Det gäller i synnerhet inom upplevelseindustrin och besöksnäringen. Hur mycket kostar det att utveckla Pokemon Go inklusive lansering? Vi ska inte ge oss in på en sådan gissning – men den intressanta frågan vad kostar version 2 eller liknande företeelser i framtiden? Och framför allt kommer intäkterna att se annorlunda ut i framtiden?

Viktigt att notera att många av de här innovativa datorspelföretagen genomsyras av affärsmodeller som är riskkapitalexperiment. Vid en fråga om dagens tonåringar eller 25 åringar för den delen, som spelar datorspel idag även gör det när de är 50 år, blev entydigt - Ja! Så länge affärsmodellerna håller och utvecklas kommer vi att se en allt snabbare utveckling av digitaliserade upplevelsemöjligheter.

Digitaliseringen driver inte bara tekniken som skapar nya tjänster och produkter. Den skapar också helt nya beteenden hos användare.  T.ex. den ”nya delningsekonomin” där t.ex. matleveranser, taxiresor och boende skapar nya beteenden. Här finns t.ex. företag som Foodora, Uber Eats och Watty som prövar nya affärsmodeller.

Men nya beteenden och affärsmodeller skapar utmaningar för besöksnäringen. Vad händer med turistbyrån när Airbnb lanserar nya upplevelsepaket? Eller när etablerade bokningssajter för boenden kliver in marknaden och erbjuder och möjliggör bokningar och betalningar för aktiviteter. Informationen om innehållet blir tillgängligt långt innan besökaren anlänt på destinationen.

Vad kan och behöver vi lära oss? Från handeln ser vi att 7 % är e-handel idag men att 74,5% är fysisk handel som är inspirerad av webbsökningar. Vi blir inspirerade på nätet och handlar sedan på vanligt sätt. 18,5% är helt fysisk handel utan digital inspiration. Samtidigt ser vi att beteendet på nätet ändras på så sätt att spridningen över åldersgrupper ökar.

Kan vi vänta eller gäller det att hänga med i utvecklingen eller kanske leda den? Det beror så klart på situationen och branschlogiken och mognadsgraden bland användare och leverantörer.Några exempel där man ångrat att man inte hängt med i branschlogiken men där det fanns det ett tekniskt kunnande i grunden exemplifieras nedan.

Kodak var absolut tekniskt innovativa även med digitalkameror, men missade affärsutvecklingen och utvecklandet av nya affärsmodeller. Nokia var tekniskt innovativa men missade kvantsprånget i och med att smarta telefoner tog över. Många menar att Nokia aldrig helt förstod andras - tredjepartsleverantörers - behov att få sitt innehåll förmedlat via smarta telefoner. Man såg endast på telefonen som just telefon eller kommunikations-medel som där användaren bestämde vad som skulle förmedlas.  Blockbuster kunde inte förstå Netflix affärsmodell, och tackade därför nej till att förvärva Netflix.

Är det vi ser nu om digitaliseringen bara uppvärmningen?   Det är troligt att den stora transfor-mationen kommer när vi börjar se effekter av teknisk utveckling också i den fysiska världen (nanoteknik, nya material, bioteknik mm). Detta kommer radikalt förändra oss, företagen och samhället i stort. Vi måste ställa oss frågan om vi förstår det vi behöver förstå? Panelen i think-tank ”Digitalisering 2” menar att:

  • Det går väldigt fort, och kommer gå snabbare framöver

  • En extra utmaning i besöksnäringen i och med att det finns en tydlig och tung fysisk närvaro, ofta kopplad till stora fysiska investeringar.

  • Våga testa nya teknologier, men köp inte allt direkt. Man måste inte alltid vara först med det senaste, det är ok att vara sen. Däremot är det viktigt att testa,                     och experimentera samt tillåta misslyckanden.

  • Viktigt att se ur perspektivet vad som skapar kundnytta.

  • Digitaliseringen är inte i sig positivt, det är användandet och konsekvenserna            som kan vara nyttigt.

  • Se dock till att allt digitalt arbete fungerar och att det lätt går att sprida på nya   plattformar (Facebook, Wechat, Instagram o s v)

  • När resor och boende bokas via t ex booking.com eller hotels.com är det svårt att få tillgång till kunddata för hotellet, vilket innebär att gästen i framtiden riskerar att bli helt anonym. Då blir det extra viktigt att hotellet (t ex) ser till att skapa mervärde för att kunden ska välja att dela med sig av sin information, t ex W Hotels som kompletterar med klänningsuthyrning (-utlåning?)

  • Hur kan vi skapa bättre lönsamhet och merförsäljning med hjälp av digitala verktyg?

Skapa paketerbjudandenSe behovet i förtid, skapa merförsäljning och balansera efterfrågan och arbetsbelastning, Participatory Experience, där gästen är en del av upplevelsen. Se till att fokusera på det som är svårt att kopiera in en dator - social interaktion, empati och kreativitet samt risktagande

  • Man måste inte nödvändigtvis tänka stort. En bra början är att använda sig av sociala kanaler och Google-annonsering för att få bättre kontakt med befintliga och potentiella gäster. T ex Malmö Stad som lägger ner sin hemsida, modigt men troligtvis rätt steg att ta. Bokningarna sker numera via andra kanaler, och resurserna används för att marknadsföra på andra sätt, främst i sociala medier.

67 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla