• Tord Carnlöf

Besöksnäringens ambition, vision och mål.

Uppdaterat: 27 maj 2019


Sverige kan vara världens mest hållbara destination 2040! Det är vår ambition som vi ska sträva efter och därför behöver näringen bygga en strategimodell som tar oss dit.


Vår vision är att vara en av fem - 2035, i Europa! Vi ska därför utveckla en strategi och handlingsplaner som driver oss framåt mot visionen.


2030 ska vi vara den mest framgångsrika näringen i Sverige! Det är vår målbild på tio års sikt.


Vår ambition, vision och vår målbild kräver processer som sätter delmål längs vägen och implementerar strategier och aktiviteter som stimulerar till ett engagerat arbete.


För att säkerställa att vårt arbetet går i den takt som behövs och med den inriktning som krävs behöver vi utveckla indikatorer som styr och mäter arbetets måluppfyllelse.

 


147 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla