• Tord Carnlöf

Mål och strategier för 2030, 2035 och 2040!

Uppdaterat: 27 maj 2019

Vi ser inte att det längre är möjligt att utveckla ett dokument som beskriver vad som ska uppnås i förhållande till vissa tidsmål. Speciellt om tidshorisonten är lite längre. Anledningen är att utvecklingen går allt snabbare. Vi vet att vi ofta överskattar vad som kan de närmaste tre åren - men och andra sidan underskattas vad som händer på tio års sikt.Svensk Turism avser därför utveckla en interaktiv process där vi lärt oss så mycket vi kan och försöker påverka och omsätta det i handlingar i den takt det är möjligt.


Vi behöver ha igång strategiprocessen kontinuerligt och driva på, stanna upp och tänka efter, korrigera och driva på igen.


“Vår vision är att besöksnäringen ska vara den mest framgångsrika näringen 2030! Och 2035 ska Sverige vara en av fem mest konkurrenskraftiga destinationerna i Europa och 2040 ska Sverige vara världen mest hållbara besöksland!"

255 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla