• linnuggerud

Plattform 2030 - underlag till svensk turismindustris strategiska utveckling

Ambitionen med Visit the Future har varit att kunna bistå med fakta och ny kunskap, inspiration och strategiunderlag för kommande beslut, handlingsplaner, projekt och insatser på olika nivåer och hos olika aktörer inom besöksnäringen.


Visit the Future är avslutat och nu släpps den andra rapporten "Plattform 2030 - underlag till svensk turismindustris strategiska utveckling." Detta är inte en färdig strategi utan är, precis som det låter, ett underlag för ett fortsatt strategiskt utvecklingsarbete inom svensk turismindustri.37 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla