• Tord Carnlöf

Migrerande branscher

Uppdaterat: 16 maj 2019Migrerande värden skapar migrerande branscher

Inom industrin förflyttar sig värden och vinstmarginaler på olika sätt då företagen medvetet söker nya affärsmöjligheter. Det sker även inom besöksnäringen. t.ex. där värdet för bokningar av hotellrum till del tillfaller de som driver olika bokningssajter. Genom att ta en provision för bokningen riskerar hotellet att förlora en del av sin marginal. 


Inom besöksnäringen finns många olika möjligheter att förflytta sin affär till delar i nya värdekedjor. Sannolikt har vi inte sett alla möjligheter ännu. Nedan ges några exempel där företag har gjort något oväntat och samtidigt lyckats.  


Från café och kafferosteri till fastighetsutvecklare i Sydkorea


En verksamhet i Göteborg började som café, mest för att skapa en mötesplats med internationell prägel. Efter ett tag förstod man att beteendet på kaféet var minst lika viktigt som kaffet i sig.

Verksamheten inspirerades av italienska coffe shops. Efter ett tag öppnades sedan ett rosteri som för att kunna servera ”vårt” eget kaffe. Senare utvecklades en eventverksamhet där man till en början ville servera bra kaffe på mässor etc.

Nästa steg blev att starta ett surdegsbageri där storytelling om verksamheten blev allt viktigare. Storyn blev mer och mer en del av företagskulturen.

Företaget lyckats behålla personalen på ett föredömligt sätt. Idag har personalen arbetet mellan 5 - 12 år vilket är ovanligt i kafébranschen. Man lyckades utveckla en unik företagskultur som också smittade av sig på gästerna.

Det har varit viktigt att konstant utveckla bolaget. Förändringar är viktiga men det är också viktigt att ändå respektera det som var bättre förr/från början.

Ägaren och personalen ser kaféet som en mötesplats. Vad i mötet kan vi hjälpa till med? Bolaget inställning och utveckling har smittat av sig på de platser och adresser där verksamheterna finns, vilket gjort att fastighetsägarna ser ett stort värde i att samarbeta med företagsledningen för att utveckla sina fastighetsbestånd. Idag är delar av företagsledningen med i utvecklingen av hela kvarter med kafé och restaurangverksamheter. Uppdrag finns inte bara i Sverige utan även internationellt som t.ex. i Sydkorea. Vikten att förstå gästerna och vad de vill ha utöver kaffet är framgångsfaktorn

Det är förståelsen av kombinationen av gott kaffe och att intressanta mötesplatser som gjort framgången. Idag ser man sig som en naturlig del i fastighetsutvecklingen och medverkar i olika utvecklingsprojekt 

Hur ljud från dammsugare kan få oss att må bättre


Clean your Mind – är ett projekt i samverkan mellan Electrolux och utvecklare inom musik-streaming där man ”byggt” musik utifrån dammsugarnas ljud i syfte att skapa ”Mindfullness.”

Idén bygger på att ljud omvandlas till handling och reaktion snabbare än synen. Jobbar vi med eller emot kanalen hörsel? Hörseln är alltid på! Hur kan vi använda detta för bättre affärer?  

Ljudidentiteten är viktigt – ljud/musik måste representera ett varumärke eller något som har ett värde eller är värdefullt.

Clean your Mind kan användas vid tillfällen där det är särskilt viktigt att finna sinnesro. Det har använts i sjukhusmiljöer inför operationer eller svåra behandlingar.

Nu är det dags att ta det till besöksnäringen där SPA - anläggningar men även hotell och restauranger som förstår värdet av ljud är intressanta samarbetspartner.  

Trenden visar att vi efterfrågar det äkta – går tillbaka till vinylskivor, bryggkaffe etc. Hur låter ett äkta ljud?  Frågan är viktig även för yngre generationer men ev. på ett lite annat sätt. Migrerande branschers utmaningar

Migrerande branscher handlar mycket om att våga förflytta sig. T.ex. har dataspels-branschen gått från att vara single player till nätverksspel. Ny marknad för dataspelen – handlar idag om Communitys vilket innebär nya sätt att umgås.

Förädla produkterna/förflytta sig i värdekedjan är viktigt för framgång. Inte bara att servera kaffe utan det är rostat på ett visst sätt och dricks i en äkta miljö.

Om vi paketerar slädåkning, kock som lagar mat i spåret etc. Kan vi då öka marginalen? Besöksnäringen måste utgå från kundens önskan om upplevelse. Men hur kommer vi dit? Paketering har vi pratat om i flera år – vad är det vi inte får till? Inte bara lägga ihop 1 + 1 utan det är något annat men vad? 

Vad är drivkraften till att hitta de här nya affärsmodellerna? Passionen verkar vara grunden. Men den finns ju hos besöksnäringsföretagen - men vi har ändå svårt att hitta nya, lönsamma affärsmodeller.

Näringen kan studera de närmast liggande näringarna och se hur man kan hitta affärsmodeller. Som musikbranschens förflyttning – artisten är ff i centrum men hur hittar man lönsamheten. Inspelad musik, dvs fd skivförsäljning, utgör en del i hela affärsidén, t.ex. är det idag mer ett marknadsföringsverktyg för att få till en spelning där man kan tjäna pengarna.

I besöksnäringen är den lilla aktören dålig på att titta runt och förstå vilka de kan kroka arm med – antingen de som kan påverka eller som kan investera. Besöksnäringsföretagen tänker ofta att de ska göra bara sin grej – men de måste bli mer multi ”kombinatörer”.

Andra branscher kan lika gärna migrera mot besöksnäringen istället för tvärtom och bli besöksmål.

I IKEAs långsiktiga plan ingår att bygga destinationen Älmhult. Man går från retail-business till besöksmål. Man har tagit in erfarenhet från besöksnäringen, museer i kombination med kompetens från retail. Flatpack-museum – ett pop up museum som kan skickas runt och som även kommer att bli digitalt museum. Man har tänkt nytt!

Finns det någon bransch som INTE skulle ha nytta av att jobba med besöksnäringen? Höjd upplevelse höjer värdet. Alla vill ha med sig något hem – vilken bransch vill inte vara en av de saker som turisten vill ha med sig.

Finns det ngn bransch som inte kan migrera in i besöksnäringen? Nej. Sker det efterfrågedrivet eller innovativt? Både ock… De modiga skapar, de andra väntar på vad som har hänt.

Designprogrammet – äntligen har vi ett program för det där vi kan ta initiativ och bjuda in designbranschen istället för att vänta på att de ska bjuda in/kontakta oss.

Hur kan vi ta fler sådana initiativ? Väck frågan om hur andra kan närma sig oss, vinna på det och lära av oss och om vilka målgrupper som finns i stan vid olika tillfällen. Vet affärsidkarna vilka som rör sig i stan? Hur påverkar det dem? T.ex. hur många internationella gäster är det i stan idag = mycket kontantbetalning – vad innebär det för min verksamhet dessa perioder. Kaféet som beskrivs ovan ser att de är en del i fastighetsutveckling. Besöksnäringen aktörer måste också se oss själva i andra sammanhang, som en del i det större perspektivet.

Att förstå besöksnäringen är att förstå beteende

Innan Nestlé introducerade Nespresso kaffemaskiner och kaffekapslar startade samarbetet med Krupps som utvecklade kaffemaskinerna. Vid introduktionen av kaffet såldes det initialt i näthandeln med även i butiker i större städer. Butikerna blev allt större och idag finns flera kaféer runt om i världen som serverar Nespresso. Att få besök i ett Nespresso kafé betyder att Nestlé får ännu bättre kontakt med kunderna. De skapar en unik möjlighet att spana på livsstilar och olika kundsegment.

Ovanstående är ett exempel. Andra är OK/Q8 som öppnat bensin/dieselfria mackar och istället säljer fika, snabbmat m.m. Ett sätt ha uppsikt över kundernas önskemål och beteenden.


För närvarande pågår en studie i beteendeekonomi där ett av syftena är att bättre förstå kunder och gästers beteende. Genom bättre och samlad kunskap om gästers beteende kan vi öka attraktionskraften och/eller öka lönsamheten i företagens produkter och erbjudanden.


Visit the future återkommer angående resultatet av denna studie under 2019.42 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla