• Tord Carnlöf

Investeringar och finansiering

Uppdaterat: 12 okt. 2018

Think-tank genomförd 14 oktober 2017.

Uppdaterad 10 augusti 2018 


Investeringar och finansiering är ett strategiskt fokusområde i den Nationella strategin för svensk besöksnäring som lanserades 2010 som dagligt tal kallas den Strategi2020. Strategin innehåller en vision om en fördubbling av exportomsättningen under tio år. För att klara av ambitionen om en fördubbling behöver omfattande investeringar göras inom infrastruktur, boende och de attraktioner som skapar reseanledningen.   


En fråga som besökare ofta ställer sig är om destinationen/reseanledningen är värt

1)  ett stopp

2)  en omväg

3)  en resa


Investerare ställer sig motsvarande frågor men har helt andra premisser som utgångspunkt. Den vanligaste är att bedöma risken för en investering. Dessutom är frågeställningarna som ställs är till stora delar olika beroende på om investeringen finansieras av riskkapital, av privata aktörer eller offentliga medel.


En allmän uppfattning bland investerare är att turisminvesteringar generellt sett har lägre risk än t.ex. tech-investeringar, men samtidigt är marginalen ofta oroväckande låg i besöksnäringen. 


Från offentligt håll ses en ökad trend mot att försöka ligga lite före för att bygga anledningar till att etablera sig eller bo och verka på en viss plats. En utmaning för kommuner att tänka på helheten, d v s besöksanledningar, boende och företagande i sina planeringsprocesser. En utmaning som besöksnäringen har i sammanhanget är definiera sin roll och plats i samhällssystemet som beskrivs ovan.


Samhället, företagen och gäster har ett behov av få hjälp med att få överblick och se helheten kring behov och investeringsmöjligheter. Kan kommun, länsstyrelse och/eller regioner ta ansvar för detta?


Almi Företagspartner och andra offentliga aktörer ska fungera som vägen in till investeringsmöjligheter med det kräver krav på behovet att sammanstråla med lokala, regionala och nationella aktörer.


Också ett moment 22 där reseanledningen kräver infrastruktur och boendesatsningar, det ena överlever inte utan det andra. Utmaning när allt måste ske samtidigt.

  • Utmaning också när en destination befolkas av många små aktörer som främst ser till sin egen verksamhet. Hur skulle det funka om alla små aktörer på en destination tänkte i perspektivet att de är del i en större balansräkning?

  • När man söker finansiering är det viktigt att kombinera bank, offentliga pengar, entreprenören med lokala pengar (inkl nätverk).

  • Finns det möjlighet att använda sig av crowd-funding inom besöksnäringen?

  • Exemplet med lokala matentreprenörer där offentliga pengar under många år fungerat som katalysator för t ex lokala ostproducenter.


22 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla