• Tord Carnlöf

Hållbara transporter och kommunikationer

Transportsektorn står för dramatiska förändringar. Det gäller alltifrån sjävkörande bilar med batteridrift till elektriska flygplan m.m. Klicka på bilden nedan för mer och intressant information!Står hela vårt transportsystem inför ett megaskifte? Svaret är utan tvekan  Ja!


Elektrifieringen gör stora och snabba framsteg som kommer att påverka hur vi färdas inom 5-15 år. Redan nu ser vi hur batteribilar börjar kommersialiseras i en allt snabbare takt. Inom fem år påstår flera av de större fordonstillverkarna att massproduktion av bilar som drivs av batterier är en verklighet!


Även flygindustrin är på gång. T.ex. har Siemens och Airbus långtgående projekt med elektriska flygplan som i framtiden (inom 10 år) planeras  att vara i kommersiell drift.


Förhållningssätt till framtiden utmanas då vi människor normalt tänker linjärt när vi tänker framtid medan utvecklingen sker exponentiellt. Vi har idag svårt att se in i framtiden – men den rycker allt snabbare fram och vi kommer att behöva anpassa oss och acceptera framtidens transportmöjligheter Hypotes:

Transporter, transportsystem och kommunikationer kommer att bli mer flexibla och individanpassade vilket innebär att man kan bo och arbeta var man vill. Det innebär i sin tur att  man behöver ta mindre hänsyn till tidtabeller och restiden kan förkortas eller bli mer effektiv då kommunikationsmedlet blir anpassat som arbetsplats eller att göra annat än att endast resa.Fordon – personbilars, lastbilars, bussars utveckling mot självkörande, fossilfria och superintelligenta fordon

Personbilar – men även bussar och lastbilar blir allt mer digitaliserade vilket gör att de kan köra själva, blir mer intelligenta och kan kommunicera med omgivningen om var de är, vilken riktning man åker, håller avstånd etc och kan utföra tjänster i framtiden. I en nära framtid kan bilen själv t.ex. åka och handla och utföra andra tjänster.


Bilarna blir mer säkra genom digitaliseringen och självkörande bilar spås bli än mer säkra än bilar med förare i framtiden.


Fördelar med autonoma fordon – självkörande fordon 

 • ägna tid åt annat när man transporteras

 • effektivare användning av fordonet

 • elbilar i fokus – miljövänligt

 • säkrare än när man kör själv


Spekulationer kring fossilfria fordon genom främst el-drift

 • Många av de större bilmärkena fokuserar på el-drivna bilar där masstillverkningen kan var i full drift 2020

 • Även elektriska vägar spås vara en framtid för tyngre fordon – bussar och lastbilar (pilotprojekt redan installerade i Sverige, Tyskland och USA) 

 • Laddningsmöjligheterna ute i landet behöver lösas men är redan nu under utveckling.

 • Elförbrukning genom tex elbilar kan leda till att priset på olja sjunker men i och med att olja blir billigare kommer den att ”användas upp”, dvs vi kommer inte ifrån oljeförbrukningsproblematiken.

 • El kommer att bli billigare och vad händer om el blir helt gratis? (genom sol, vind etc)

 • El-bilen här för att stanna – inte längre miljöbov i framtiden


Olika behov av fordon vid olika tillfällen

 • Det traditionella biläggandet kommer sannolikt att ändras - kanske kommer det köpas lika många bilar men vi kommer dela fordonen för olika behov, ibland behövs kombin, ibland stadsbilen etc.

 • Vi kommer att få se en uppsjö av nya olika fordon för våra olika behov, tex el-cykeln med kärra för barn som numera med nya regler klassas som en lätt moped.

Förändrad syn på resan i sig (transporten).

 • Automation förutsättningar för att göra annat under resan

 • 1,1 miljarder timmar sitter vi svenskar i bilen – finns pengar att spara om dessa frigörs.

 • Kanske accepterar vi att resan tar längre tid i och med att vi kan jobba etc under tiden?

 • 73% av turismen sker med bil

 • Bilen kan sälja sig själv som taxitjänst

 • Handla mat, serva sig själv, laddar sig själv.

 • Körkort – behövs det i framtiden?

 • En bil som inte kan krocka kan väga mindre – mindre utsläpp

 • Kommer vi åka mer eller mindre bil och vad spelar det i så fall för roll?

 • Tekniken kommer att finnas, det behöver vi inte fokusera på. Viktiga är att haka på och förstå människan.

 • Kan tekniken göra resan till en del av upplevelsen?


Drivkrafter och nya teknologier som inverkar på besöksnäringen

 • Nya användningsområden av flyget – elflyget se nedan.

 • Två scenarios enligt airbus: större respektive mindre flygplan

 • Utbudet av olika transportalternativ ökar där behovet styr mer i framtiden om när, vad, vart, hur vi vill transporteras

 • Nya teknologier skapar flexibilitet för besökaren

 • Tillgängligheten ökar

 • Intressant i ett glesbefolkat Sverige

 • Batteridrivna flygplan i kommersiell version 2020 med 100 passagerare


Tekniken kan redan idag skapa möjligheter för besöksnäringen

 • Använda drönare för persontransport där utmaningen mer ligger i att reglera användandet (var får man flyga) än att oroa sig för säkerhetsaspekten.

 • Kryssningar - Kryssningsfartyg t.ex. Barcelona - Marseilles där rutten bestäms och simuleras två månader i förväg. Färden sker sedan utan mänsklig inblandning.

 • Besöksnäringen drivs av drömmar, upplevelser mm.  - där utmaningen är hur besöksnäringen kan använda tekniken till att utveckla och förstärka travel cycle.

 • Hur kan hållbara transporter vara det som gör turistnäringen till en ”riktig” näring?

 • Den nya tekniken kan innebär att besöksnäringen  kan komma att driva på samhällsutvecklingen

 • Drivkraften är att komma någonstans, nya teknologier gör t ex helikoptertransporter tillgängligt för det stora flertalet.

 • Teknikutvecklingen förändrar också branschens affärsmodeller, viktigt att ligga i framkant här.

 • Dels kommer kraven på nya affärsmodeller och dels kommer det finnas stora möjligheter i form av nya teknikdrivande affärsmodeller

 • Flyget är en miljöbov i turistnäringen, men ”alla” väljer att blunda för detta. Stort hållbarhetsfokus på destinationen, men inte på vägen dit – men gäller det i framtiden med nya typer av flygplan, nya bränsletyper – jfr Siemens vision


Utmaningar

 • Transporten är den största utmaningen för att få ner CO2-utsläpp, mkt marktransporten - men

 • eBus – laddas vid ändhållplats, 6 min, finns i tre städer i världen: bl.a. Stockholm, Göteborg,

 • eHighway - elgodstransporter med elslingor ovanför vägen (som spårvagn..) Lastbilen känner av när det finns elnät ovanför och kopplar upp sig. Laddar samtidigt så kan sen köra på batteri när den kopplas ur – passar även för busstrafik

 • eFerry – Norges fjordtrafik har världens första elfärja (360 passagerare + bilar), batteriladdning i hamn.

 • eFlyg – första test nu, mål elhybrider i regionala flyg för 100 passagerare redan 2020Welcome to your blog post. Use this space to connect with your readers and potential customers in a way that’s current and interesting. Think of it as an ongoing conversation where you can share updates about business, trends, news, and more.


“Transporter till och inom destinationer kommer att förenklas, bli relativt sett billigare och säkrare än idag, men framförallt oändligt mycket hållbarare“


75 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla