• Tord Carnlöf

Förarlösa fordon

Uppdaterat: 11 apr. 2019

När vi tänker på hållbara transporter och kommunikationer så tänker vi i första hand på miljöfrågan. I alla fall var det vad en enad samling åhörare och talare tyckte på den Think-tank som genomfördes på Svensk Tursim den 24 augusti 2016 i projektet Visit the Future.

Vi står inför stora utmaningar vad gäller hållbara transporter, inte bara avseende miljöfrågan utan även vad gäller tillgänglighet och vad som är ekonomiskt möjligt att genomföra.

Digitaliseringen innebär t.ex att framväxten av självbärande bilar eller egentligen autonoma fordon går allt fortare. I t.ex. Singapore har man redan startat ett pilotprojekt med självkörande taxi. Flera bilmärken har tagit utvecklat teknologier för självkörande bilar. Exempelvis ligger Volvo långt framme tekniskt där man menar att det inte är teknologin som är problemet längre utan istället anpassningen till lagar och förordningar som är de större frågetecknen idagsläget. Men att det kommer sådana lösningar verkar åtminstone biltillverkarna överens om.


Ford annonserade nyligen att man planerar att ha självbärande bilar i massproduktion redan 2020!. Andra bilmärken har liknande planer. Självkörande - autonoma fordon blir med största sannolikhet något vi får räkna med i framtiden.

Först när människan känner sig trygg kan det mänskliga beteendet övervinnas innan marknaden når acceptans. Med andra ord är det som vanligt - inte "Time to Market" som gäller utan "Time to Acceptence" 


43 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla