• Tord Carnlöf

Digitalisering 1 - Uppdaterad version

Uppdaterat: 11 apr. 2019

Digitalisering 1 publicerades första gången 25 augusti 2017.Det finns två huvudspår eller snarare behov som skapar nytta för besöksnäringen vad gäller digitalisering. Det man oftast  tänker på är möjligheterna  att skapa affärsnytta - den yttre effektiviteten. Men det finns påtagliga behov att utveckla systematik och automatisering som effektivt hjälper och verksamheternas operativa delar - eller den inre effektiviteten.Utmaningar och behov för affärsnyttan – den yttre effektiviteten


Tredjepartskanalerna är framtidens destinationsbolag – de paketerar och säljer upplevelser - men upplevelserna måste skapas först!  En utmaning är att inte tappa kontrollen där tredjepartskanalerna säljer något som inte kan kvalitetskontrolleras av leverantören av innehållet i upplevelsen.


Häften av alla start-ups i Berlin har beröring med besöksnäringen. Merparten av dessa är inom digitaliserade tjänster i travel cycle.

Även i England och USA drivs en snabb utveckling av digitaliserade tjänster inom besöksnäringen som i allt väsentligt handlar om att hitta och boka.


Vet vi vad som pågår i vår omvärld och hur digitaliseringen påverkar oss?

En ytterligare Think – tank ”Digitalisering 2” behöver genomföras som bl.a. handlar om digitaliserade tjänster inom travel cycle som skapar trafik till näringen, den lokala eller regionala destinationen och företagen.Utmaningar och  behov för verksamhetsnyttan – den inre effektivitet

 • Det är svårt att nå effektivitet med dagens IT-system då det inte finns administrativa system som integrerar bokningar för medelstora hotell och restaurangsystem med övriga administrativa rutiner. 

 • Om vi vill ligga i framkant så måste vi först lösa systemproblemen innan vi kan lyfta blicken och utveckla den yttre effektiviteten.  

 • Gemensamma utvecklingsprojekt för medelstora företag är önskvärt

Ovanstående frågor är ventilerade med Visita och företagare efter genomförd think-tank. Det är uppenbart att detta är ett problem då de större systemleverantörerna inte erbjuder kostnadseffektiva system till medelstora förtag enligt ovan. Det finns ett påtagligt behov och intresse att starta ett sådant projekt från de deltagande företagen.


Utmaningar i framtiden

Besöksnäringen behov och och effekter från digitalisering kan antas fungera som övriga marknader där man ser att utecklingen går mot:

 • Förenkling/assistens - där vi i framtiden inte ens vill vara inblandade i vissa saker. Det kommer att vara självklart att diskmaskinen sätta igång sig själv om den är full, vi vill inte inte behöva göra det själva.

 • Prediktion blir viktigt - vi kommer att vilja ha ett sms när vi brukar ta bussen hem som talar om ifall den är försenad. Vi kommer att kräva att vi inte ska inte behöva söka upp det själv.

 • Förstärkning: VR/Augmentet reality VR:  – vi gillar att vara i digitala miljöer som liknar den reela Augmented reality som överlagrar digital information på verkligheten så sömlöst som möjligt. Tex Pokémon GO

 • Enkelhet:  WeChat – facebook, snapchat, uber, spela, skype, betala räkningar läsa böcker beställa taxi, boka läkare m.m. i samma App. Varför har inte vi det

 • Merförsäljning – ex Disney: vi vill tjäna pengar, genom att minska köerna har besökarna mer tid på sig att köpa t.ex. godis. Därför har Disney utvecklat en produkt där man kan ”boka tid ” att åka en viss tur, och därmed frigöra tid för t.ex. shopping. Gästen upplever att man får en bättre produkt samtidigt som  Disney tjänar mer pengar genom shopping. Disney har använt digitaliseringen på ett smart sätt.


"IT driver den digitala utvecklingen där uppfattningen är att det är svårt att förmedla möjligheterna till övriga organisationen, tex till turismexperten".

"De flesta branscher är ganska dåliga på att vara beställare – vi förstår inte vad digitaliseringen kan göra för oss och vi vet inte heller hur vi ska förstå det".

Våga ta risker

 • Spelvärlden gjorde gratisversioner först men för att uppleva just vissa saker måste man komma till Sverige och öppna en dörr/gå upp en nivå etc.

 • Pokemon – många har besökt ställen de aldrig skulle gjort annars.

 • Tar Pokemon plats på restauranger, barer och hotell eller attraktioner i framtiden – i så fall kommer det att kosta?

 • Stor utvecklingspotential – spel, interaktion med människor, kombinationer av digitalt och ”verkliga situationer”


Svårigheter

 • ”Om jag som företagare utvecklar smarta digitala lösningar men de stora kommer in och köper upp i utvecklingsfasen. Svårt för små aktörer att kunna utveckla. ”

 • ”Integration mellan CSR-system, bokningssystem så att personalen jobba med service etc samt tanka av gästerna info som man kan användas till merförsäljning etc.  Varför kan ingen lösa det? Bokningssystem från 70-talet.”

 • Ska vi fördubbla BN kan företagen inte behöva anpassa sin verksamhet till de IT-system som finns.

 • Det finns inga bra system för bokning, affär, restaurang, hotell för medelstora företag. Vill vara innovativa men blir omkörda av större aktörer då de fastnar i detta/admin etc

 • Systemen är inte behovsstyrda – men bra exempel finns  - Vapianokonceptet.


Ledarskapet viktigt i digitaliseringens värld

 • Hur blir vi bättre på att spana av omvärlden? – många av lösningarna finns därute.

 • Vilket ledarskap behöver vi för att kunna driva företaget mot att bli digitaliserat?

 • Ledningen kan inte förlita sig på IT, nya initiativ måste komma från ledningen.

 • Köpa system ihop? Konkurrerar inte om admin utan om kunden

 • Lifi – ”dongle” som man kan sätta in i bil, buss, etc. Oerhört snabbt tjeckiskt wifi. Kan köpas in så att alla kan vara uppkopplade.  

 • Om vi vill ligga i bräschen så måste vi först lösa systemproblemen innan vi kan lyfta blicken och utveckla.  


66 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla