• Tord Carnlöf

50 procent av alla start-ups i Berlin jobbar med besöksnäringen!

Besöksnäringen står inför ett megaskifte där digitaliseringen medför nya sätt att inte bara förverkliga människors resande utan att förenkla och förstärka de aktiviteter som gör besöksnäringen än mer intressant. 

T.ex. i Berlin ägnar sig hälften av alla start-up åt affärskoncept som stödjer besöksnäringen på olika sätt. Det är inte bara "more of the same" utan även helt nya idéer som håller på att förverkligas. 


Klicka på bilden nedan för mer information!
44 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla