Think tanks

VISIT THE FUTURE är ett projekt som syftar till att utkristallisera viktiga ämnesområden vägledande  i det fortsatta strategiarbetet.

 

Projektet har bland annat drivit "think tanks" kring olika relaterade teman, med deltagare ifrån såväl näringsliv som forskning. Här nedan kan du ta del av sammanfattningar av vad de olika grupperna kom fram till.