Besöksnäringen i förändring

Visit the Future är ett samarbetsprojekt mellan Tillväxtverket, Svensk Turism och Visit Sweden. Projektet startade under våren 2016 med nedanstående syften. Projektet fortsätter nu med Visit the Future del 2.

 

En rapport om Visit the Future del 1 lanserades i december 2017. Klicka på bilden intill för att läsa rapporten.

Visit the Future del 1 har haft till syfte att:

 • Kartlägga, analysera och skapa förståelse för de samhälls- och näringslivsförändringar som skett under senare år, och väntas ske i framtiden så att besöksnäringen kan påskynda sin roll som tillväxtmotor.

​​

 • Få kunskap och koppla ihop företag i besöksnäringen och integrera med andra växande näringar och med företag i branscher som anses ligga utanför den traditionella besöksnäringen och dra ömsesidig nytta av varandra.

 

 • Skapa insikt och idéer hur besöksnäringen kan bidra offensivt och innovationsdrivet till positiv samhällspåverkan.

 

 • Skapa en fortsatt mer innovativ och progressiv utveckling genom samverkan med fler och mer lönsamma företag för tillväxt och nya arbetstillfällen.

 

 • Projektets resultat ska kunna ligga till grund och vara  ett underlag för utvecklingen av en Nationell besöksnäringsstrategi 2030.

 

Projektets mål var att:

 • Leverera en nuläges och framtidsstudie med internationellt och nationellt perspektiv som grund till kommande strategiarbete för svensk besöksnäring.

 • Sprida uppdragets resultat och nå brett genomslag genom att använda flera kanaler som film, digital media. rapport inkl. populärversion etc. (Beslut tas av styrgruppen i samband med att projektet avslutas och kommer att vara beroende av både projektresultat, ekonomi och praktiska förutsättningar).

 • Även sprida resultat under projektets gång – facebook och blogg (och även få till stånd en dialog med näringen och experter)

 • Projektet har som mål att nå nationella beslutsfattare och/eller nyckelpersoner med inverkan på svensk besöksnäringsutveckling ska ta del av resultatet.

  Klicka på bilden till höger för att ta del av rapporten om Visit the Future del 1.

 

Visit the future

VISIT THE FUTURE

del 1

Klicka på bilden för att
ta del av rapporten

Om oss

Tord Carnlöf, till vardags vd/partner på SveDest. Här som konsult med rollen som projektledare för Visit the Future.

 

Anna Hag, arbetar normalt som strateg på Visita. Har idag rollen som projektledare på Svensk Turism och fungerar som koordinator i Visit the Future.