Visit the Future

Visit the Future

- en progressiv process för utvecklingen av den svenska besöksnäringen

 

Besöksnäringens utveckling behöver belysas i nya perspektiv. Globala trender och stora strukturförändringar behöver synliggöras och hanteras i den strategiska planeringen.

 

Ambitionen med Visit the Future är att bistå med fakta, inspiration, ny kunskap och strategiunderlag för framtida beslut. Detta som stöd för dagens och morgondagens besöksnäring.

                                 

Se videon ifrån vår
senaste
think tank kring

Landsbygd